Blog

Dostęp pokrzywdzonego do akt postępowania przygotowawczego

Zostało w stosunku do nas popełnione przestępstwo. Powoduje to,  że jesteśmy żywotnie zainteresowani losem toczącego się przeciwko sprawcy postępowania przygotowawczego. W...

Czytaj więcej
Jak odwołać się od wyroku Sądu I instancji?

Prowadzimy samodzielnie sprawę przed sądem w postępowaniu cywilnym czy to w charakterze pozwanego, czy też powoda (np. sprawę o zapłatę). Na...

Czytaj więcej
Kiedy warto złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia?

Bywa tak, że jedynym sposobem, aby odzyskać należną na kwotę pieniędzy jest wystąpienie z pozwem do sądu.  Często jednak wzbraniamy się...

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – ostrzeżenie, którego nie należy lekceważyć

Otrzymaliśmy dziwnie wyglądające pismo, z którego wynika, że jest to nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dodatkowo zostało ono nadesłane...

Czytaj więcej
Szkoda spowodowana czynem niedozwolonym – czy moje roszczenie uległo przedawnieniu?

Tak się pechowo zdarzyło, że ulegliśmy wypadkowi. Czy to wypadkowi drogowemu czy też innemu – równie nieszczęśliwemu – zdarzeniu w wyniku,...

Czytaj więcej
Klauzule niedozwolone – jak się bronić przed pozwem?

Wraz z nadejściem wakacji – i kolejnej fali upałów – warszawski Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zalała równie z kolejna fala...

Czytaj więcej
Na przesłuchanie z pełnomocnikiem?

Otrzymaliśmy wezwanie do stawienia się w charakterze świadka (np. w określonej jednostce Policji) oraz złożenia zeznań w toku toczącego się postępowania...

Czytaj więcej
Blokada alkoholowa – początek rewolucji w zakresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów?

Jednym z najczęściej spotykanych w praktyce przestępstw jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.). Jednocześnie w przypadku tego przestępstwa...

Czytaj więcej
Obniżenie opłaty egzekucyjnej – czy to możliwe?

Toczyło się przeciwko nam postępowanie egzekucyjne. Zdarza się. Obecnie to postępowanie  zostało zakończone ( z lepszym bądź gorszym dla nas skutkiem)....

Czytaj więcej

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej