Publikacje

Wykaz publikacji:

  1. Prawo prasowe. Komentarz, pod red. B. Kosmusa i G. Kuczyńskiego, Warszawa 2011. Współautor, autor komentarzy do art. 9, 17-24 (postępowanie rejestrowe w sprawach rejestracji dzienników i czasopism), 27, 58-61.
  2. Ugodowe rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy, współautor z G. Kuczyńskim, rozdział w publikacji pt. „Dialog społeczny w praktyce przedsiębiorstw” pod red. J. Steliny, Gdańsk 2010.
  3. Zakres podmiotowy stosunków pracy z powołania, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2007 r., I PK 45/07, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa z 2009 r., nr 2, s. 111.
  4. Zagadnienia proceduralne związane z udziałem Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym, artykuł, Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2008.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej