Blog

Do czego jest mi potrzebna klauzula wykonalności?

Uzyskaliśmy już korzystne dla nas rozstrzygnięcie przed sądem I instancji (np. w sprawie o zapłatę). Wyrok taki uprawomocnił się. Jednak nasz...

Czytaj więcej
Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Pierwszym sposobem – zdecydowanie prostszym i szybszym – jest dokonanie tego podziału poprzez zawarcie stosownej umowy pomiędzy byłymi małżonkami. Jednakże często...

Czytaj więcej
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – ratunek, ale tylko w szczególnych sytuacjach

Nie jest żadną tajemnicą, że postępowanie cywilne często bywa kosztowne. Już samo wniesienie pozwu wiąże się – co do zasady –...

Czytaj więcej
Windykacja przedawnionych roszczeń – jak się przed nią bronić?

Częstą praktyką rozmaitych przedsiębiorstw windykacyjnych jest kierowanie do różnych osób wezwań do zapłaty dotyczących roszczeń, które stały się wymagalne kilka, a...

Czytaj więcej
Kiedy warto złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej ma na celu – jak wskazuje sama nazwa – zawarcie ugody jeszcze przed wszczęciem...

Czytaj więcej
Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

W stosunku do nas zostało popełnione przestępstwo (np. dokonano kradzieży należącej do nas rzeczy). Przeciwko sprawcy przestępstwa toczy się postępowanie karne....

Czytaj więcej
Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

Środkiem odwoławczym przysługującym od decyzji administracyjnej jest odwołanie. Środek ten – choć jest środkiem dość mocno odformalizowanym – może mimo wszystko...

Czytaj więcej
Jak opłacić pismo procesowe?

Wniesienie do sądu pisma, które ma na celu  wszczęcia postępowania cywilnego (np. pozew) – wiąże się w przeważającej części z koniecznością...

Czytaj więcej
Jak wygląda przesłuchanie świadka?

Otrzymaliśmy wezwanie, z którego wynika, że mamy stawić się w konkretnym dniu w sądzie, gdzie zostaniemy przesłuchani w charakterze świadka w...

Czytaj więcej
Zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego

Tematem często powracającym we wszelkiego rodzaju dyskusjach jest szeroko pojęta ochrona praw osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Jednym z elementów tej ochrony jest...

Czytaj więcej

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej