Jak wygląda przesłuchanie świadka?

Otrzymaliśmy wezwanie, z którego wynika, że mamy stawić się w konkretnym dniu w sądzie, gdzie zostaniemy przesłuchani w charakterze świadka w sprawie cywilnej. Niejednokrotnie będzie to dla nas pierwszy kontakt z sądem.

Na samym wezwaniu zostanie wymienione nasze imię, nazwisko i zamieszkanie, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zostanie zawarta zwięzła osnowa przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku.

Czego możemy się więc spodziewać, gdy już stawimy się w sądzie zgodnie z treścią doręczonego nam wezwania?

W pierwszej kolejności zostanie sprawdzone, którzy z wezwanych na termin rozprawy świadków stawili się, a następnie – po odnotowaniu ich obecności – zostanie ustalone w jakiej kolejności będą oni składać zeznania. Jednocześnie osoby, które jeszcze nie zeznawały nie powinny znajdować się na sali rozpraw, podczas składania zeznań przez pozostałych świadków. W związku z tym, gdy nie składamy zeznań jako pierwsi – gdy sąd odnotuje już naszą obecność – będziemy musieli chwilowo poczekać na „swoją kolej” pod salą. Gdy już ona nadejdzie, zostaniemy ponownie poproszeni na salę, celem złożenia zeznań.

Przed przystąpieniem do przesłuchania zostaną również sprawdzone nasze dane osobowe – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Musimy więc taki dokument zabrać ze sobą. Zostaniemy również pouczeni odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań oraz o prawie odmowy zeznań lub odpowiedzi na zdane nam pytanie.  Warto w związku z tym zorientować się w jakich sytuacjach uprawnienia te nam przysługują (m.in. art. 261 kodeksu postępowania cywilnego). Bezpośrednio przed złożeniem zeznań może zostać od nas odebrane także przyrzeczenie o treści wskazanej w art. 268 kodeks postępowania cywilnego.

Zeznania składamy ustnie, zaczynając od odpowiedzi na pytania przewodniczącego, co i z jakiego źródła wiadomo nam w sprawie, po czym sędziowie i strony mogą w tymże przedmiocie zadawać nam pytania. Powinniśmy pamiętać także, że jako świadek oddalić się z sądu możemy nie wcześniej niż po uzyskaniu na to zezwolenia przewodniczącego.

Jako świadkom przysługuje nam także zwrot kosztów podróżny, ewentualnych kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów związanych ze stawiennictwem w sądzie. W tym celu powinniśmy złożyć stosowny wniosek.

Zapraszamy

zapoznaj się z naszą ofertą
sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Czytaj więcej